Nozul nedir?

  • Çıkış ucu anlamına gelir. Herhangi bir akışkanın, sıvının yönünü nü kontrol etmeye yarar.
  • Sıvı giriş çıkış basıncını değiştirmekte kullanılan parçadır.
  • İçinden akışkan geçer. Akışkanın hızını değiştirmektir.
  • İki ucu da açıktır.
  • Giriş kısmı geniş olup çıkış kısmı dar olduğundan, akışkanın hızı artar
  • Mikro (MQL) Yağlamalarda, sıvıyı püskürtme,atomize edip partiküller ayırmaya yardımcı olan çıkış parçasıdır.
  • Çıkış memesi olarak ta adlandırılabilir

Daire testereler için tasarlanmıştır. Her çeşit testere çapına uygun nozul (nozzle) imalatı yapılmaktadır..

Bu nozul çeşitlerimiz genellikle sürekli yağlı kalması gereken bölgelerde tatbik edilir. Yağlama sistemi belli periyodlarda.....

Bu çeşit nozullar sabit olmayan sürekli yön değiştirilmesi gereken yerlerde uygulanmak için tasarlanmıştır.....

Bu çeşit nozullarımız profil imalatı yapan haddehaneneler de Profilin dışının en son aşamada yağlanması için üretilmiştir.....

Şerit testereler için tasarlanmıştır. Her çeşit testere ölçüsüne uygun nozul (nozzle) imalatı yapılmaktadır.....

Silindirik nozullar genellikle tel ve ya ufak çaplı dolu malzemelerde kullanılır. Malzeme nozula giriş esnasında hava ile yüzeyi.....